Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Ireneusz Grzegorz Grobelny

 

Idź do treści

Informacje o licytacjach

Informacje o licytacjach

Licytacje - publikacja
Obwieszczenia o licytacjach publikuje się na stronie:
http://www.licytacje.komornik.pl/


Warunki licytacyjne
Licytacje nieruchomości odbywają się w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, przy ulicy Terespolskiej 15a.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najp
óźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Licytacje ruchomości odbywają się w miejscu wskazanym przez Komornika (w obwieszczeniu).
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najp
óźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.


E-licytacje
Licytacje elektroniczne (e-licytacje) w s
ądowym postępowaniu egzekucyjnym odbywają za pośrednictwem strony:
https://e-licytacje.komornik.pl/
E-licytacja to przeprowadzona elektronicznie na wniosek wierzyciela forma licytacji publicznych. E-licytacje publikuje komornik sądowy na wniosek wierzyciela (wniosek o sprzedaż w trybie publicznej licytacji elektronicznej).
Do e-licytacji może przystąpić każda pełnoletnia osoba niebędąca dłużnikiem, komornikiem, małżonkiem, dzieckiem, rodzicem i rodzeństwem dłużnika lub komornika, osobą uczestniczącą w licytacji w charakterze urzędowym oraz licytantem, kt
óry nie spełnił warunków poprzedniej licytacji. Warunkiem udziału w e-licytacji jest posiadanie konta w serwisie elicytacje.komornik.pl.
Centrum pomocy w sprawie e-licytacji: https://e-licytacje.komornik.pl/faqs

Strona główna | Rewir | Dojazd | Kontakt | Linki | Leksykon | Do pobrania | Akty prawne | Informacje o licytacjach | Polityka prywatności / Informacje RODO | [Log in] | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego