L I C Y T A C J E

Skróty obwieszczeń i informacje
Szukaj
udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu o pow. 51,81 m2 w Warszawie, ul. Gen. Romana Abrahama 18
Opublikowany przez w kategorii Licytacje nieruchomości • 2018-03-13 09:37:59
w dniu 15 maja 2018 r., o godz. 10:00, w sali nr 105 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15a, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części ograniczonego prawa rzeczowego:

udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 190 o pow. użytkowej 51,81 m2 położonym w Warszawie, ul. Gen. Romana Abrahama 18, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą WA6M/00460600/7.

Suma oszacowania wynosi 195.600,- zł, cena wywołania wynosi 146.700,- zł.

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię do dnia przed wyznaczoną licytacją w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19.560,- zł
na konto Komornika w ING Bank Śląski SA 14 1050 1025 1000 0092 0294 6811 lub w kasie kancelarii albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi

[Kmp 29/12; II Co 1204/16]

Status informacji
Opublikowany przez w kategorii Informacje ogólne • 2017-01-01
Warunki licytacyjne (nieruchomości)
Opublikowany przez w kategorii Informacje ogólne • 2017-01-01
Egzekucja sądowa