L I C Y T A C J E

Skróty obwieszczeń i informacje
Szukaj
25 stycznia 2018 - działki zabudowane domami mieszkalnymi, Warszawa ul. Ogórkowa
Opublikowany przez w kategorii Licytacje nieruchomości • 2017-11-16 13:26:19
w dniu 25 stycznia 2018 r. o godz. 11:00, w sali nr 101 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:

1) działka nr 14/1, o pow. 0,0325 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20, księga wieczysta nr WA6M/00489446/8 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 550.002,- zł, cena wywołania wynosi 412.501,50 zł

2) działka nr 14/3, o pow. 0,150 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20B, księga wieczysta nr WA6M/00489448/2 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 451.830,- zł, cena wywołania wynosi 338.872,50 zł

3) działka 14/5, o pow. 0,0225 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20D, księga wieczysta nr WA6M/00489449/9 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 479.478,- zł, cena wywołania wynosi 359.608,50 zł

4) działka 14/6, o pow. 0,0150 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20E, księga wieczysta nr WA6M/00489450/9 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 451.830,- zł, cena wywołania wynosi 338.872,50 zł

5) działka 14/7, o pow. 0,0150 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20F, księga wieczysta nr WA6M/00489451/6 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 451.830,- zł, cena wywołania wynosi 338.872,50 zł

6) działka 14/8 o pow. 0,0225 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20G, księga wieczysta nr WA6M/00489452/3 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 479.478,- zł, cena wywołania wynosi 359.608,50 zł

7) działka nr 14/9, o pow. 0,0226 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20H, księga wieczysta nr WA6M/00489453/0 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 w obrębie 3-14-27, księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 479.802,- zł, cena wywołania wynosi 359.851,50 zł

8) działka nr 14/10, o pow. 0,0151 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20J, księga wieczysta nr WA6M/00489454/7 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 452.154,- zł, cena wywołania wynosi 339.115,50 zł

9) działka 14/11, o pow. 0,0150 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20 K, księga wieczysta nr WA6M/00122026/8 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 451.830,- zł, cena wywołania wynosi 338.872,50 zł

10) działka 14/12, o pow. 0,0224 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20L, księga wieczysta nr WA6M/00489455/4 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 ksiega wieczysta WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 479.154,- zł, cena wywołania wynosi 359.365,50 zł

11) działka nr 14/13, o pow. 0,0226 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20M, księga wieczysta nr WA6M/00489456/1 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 479.802,- zł, cena wywołania wynosi 359.851,50 zł

12) działka nr 14/14, o pow. 0,0150 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20N, księga wieczysta nr WA6M/00489458/5 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 451.830,- zł, cena wywołania wynosi 338.872,50 zł

13) działka nr 14/15, o pow. 0,0151 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20P, księga wieczysta nr WA6M/00489459/2 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 ksiega wieczysta WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 452.154,- zł, cena wywołania wynosi 339.115,50 zł

14) działka nr 14/16, o pow. 0,0226 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20R, księga wieczysta nr WA6M/00489460/2 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 479.802,- zł, cena wywołania wynosi 359.851,50 zł

15) działka nr 14/17, o pow. 0,0225 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20S, księga wieczysta nr WA6M/00489461/9 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment skrajny), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 479.478,- zł, cena wywołania wynosi 359.608,50 zł

16) działka nr 14/18, o pow. 0,0151 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20T, księga wieczysta nr WA6M/00489462/6 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 452.154,- zł, cena wywołania wynosi 339.115,50 zł

17) działka nr 14/19, o pow. 0,0151 ha, położona: Warszawa, ul. Ogórkowa 20U, księga wieczysta nr WA6M/00489463/3 wraz z udziałem 1/20 części drogi dojazdowej oznaczonej nr ew. dz. 14/21 księga wieczysta nr WA6M/00486578/1; działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), jednorodzinnym, murowanym, piętrowym z małym strychem i garażem, niepodpiwniczonym, powierzchnia zabudowy 78,48 m2, powierzchnia użytkowa 126,68 m2, powierzchnia całkowita 155,10 m2, kubatura 528,74 m3
suma oszacowania nieruchomości wynosi 452.154,- zł, cena wywołania wynosi 339.115,50 zł


Księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Działki położone w obrębie ewidencyjnym nr 3-14-27. Podane kwoty brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług).

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć do dnia przed wyznaczoną licytacją rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. pkt 1 – 55.000,20 zł, pkt 2 – 45.183,- zł, pkt 3 – 47.947,80 zł, pkt 4 – 45.183,- zł, pkt 5 – 45.183,- zł, pkt 6 – 47.947,80 zł, pkt 7 – 47.980,20 zł, pkt 8 – 45.215,40 zł, pkt 9 – 45.183,- zł, pkt 10 – 47.915,40 zł, pkt 11 – 47.980,20 zł, pkt 12 – 45.183,- zł, pkt 13 – 45.215,40 zł, pkt 14 – 47.980,20 zł, pkt 15 – 47.947,80 zł, pkt 16 – 45.215,40 zł, pkt 17 – 45.215,40 zł, na konto Komornika w ING Bank Śląski SA 14 1050 1025 1000 0092 0294 6811 albo w kasie Kancelarii Komornika lub w książeczce oszczędnościowej wg prawa bankowego, z upoważnieniem do wypłaty wkładu stosownie do prawomocnego sądowego postanowienia o utracie rękojmi.

[Km 136/16; I Co 784/16]

Status informacji
Opublikowany przez w kategorii Informacje ogólne • 2017-01-01
Warunki licytacyjne (nieruchomości)
Opublikowany przez w kategorii Informacje ogólne • 2017-01-01
Egzekucja sądowa