L I C Y T A C J E

Skróty obwieszczeń i informacje
Szukaj
Status informacji
Opublikowany przez w kategorii Informacje ogólne • 2017-01-01
Wyciągi i skróty z obwieszczeń zamieszczone na stronie www nie są dokumentem i zawierają informacje orientacyjne. Obwieszczenia publikowane są w lokalnym dzienniku oraz wywieszone w urzędzie miasta miejsca położenia nieruchomości i w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15a.

Warunki licytacyjne (nieruchomości)
Opublikowany przez w kategorii Informacje ogólne • 2017-01-01
Egzekucja sądowa